Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 118/20-08-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση με τον  Covid-19 αποφάσισε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, στο…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μικροοικονομία”

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο e class του μαθήματος “ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” πρέπει να κάνετε αίτημα μέσω του e class και εγώ με τη σειρά μου να σας…

Περισσότερα

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι φοιτητές του ΠΔΜ, για την προετοιμασία της συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση, θα πρέπει: Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο…

Περισσότερα

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Ο Καθηγητής: Είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του. Είναι υποχρεωμένος…

Περισσότερα

Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η σύνταξη του Κανονισμού έχει ως στόχο: την προστασία των ατόμων και την πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19 και οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται σε συμφωνία με τις γενικότερες αρχές…

Περισσότερα

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020  συνεδρίασή της ενέκρινε την τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ως προς την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 και το Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021…

Περισσότερα