Αγαπητοί επισκέπτες, αγαπητοί φοιτητές

Ενα πολύ θερμό καλωσόρισμα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει μια μακρά ακαδημαϊκή διαδρομή προερχόμενο από τη συγχώνευση του τμήματος Λογιστικής και του τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών. Η συγχώνευση αυτή προσφέρει μια μοναδικότητα στο νέο τμήμα διότι συνδέει δύο τμήματα με μεγάλη εμπειρία αφενός στη Λογιστική αφετέρου στην Χρηματοοικονομική.

Ως συνέχεια του προπτυχιακού προγράμματος, το τμήμα προσφέρει 4 μεταπτυχιακά προγράμματα, δύο αυτόνομα και δύο σε συνεργασία άλλων τμημάτων. Παράλληλα τρέχουν ήδη διδακτορικά προγράμματα.

Η δυναμική του τμήματος μεταφράστηκε πρόσφατα και με την Πιστοποίησή του με  σχεδόν άριστα.

Βεβαίως το τμήμα προσφέρει όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική που απορρέουν από την απόκτηση του πτυχίου.

Σαν τμήμα είμαστε πολύ ανοικτοί στο διεθνές περιβάλλον με προγράμματα συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι φοιτητές μας ενθαρρύνονται να συνεχίσουν μέρος των σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Παράλληλα έχουμε ένα αναπτυγμένο δίκτυο επαφών με επιχειρήσεις επιτρέποντας τους φοιτητές να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης ενώ προωθούμε και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών στις επιχειρήσεις.

Η φιλοσοφία που ακολουθούμε είναι φοιτητοκεντρική που ευνοεί τις άμεσες επαφές των φοιτητών με τους καθηγητές και δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης πολύ φιλικό. Η εγγύτητα των χώρων διδασκαλίας, εργαστηρίων αλλά και αναψυχής ευνοεί όλο αυτό το κλίμα.

Το τμήμα διαθέτει αναπτυγμένη διαδικτυακή υποδομή μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος προσφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα ήθελε να γνωρίζει ο φοιτητής αλλά και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που επιτρέπει τη διαδικτυακή επικοινωνία του φοιτητή με τους καθηγητές και τη γραμματεία.

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας χαιρετίζω στο τμήμα μας σε ένα περιβάλλον που ευνοεί τις ποιοτικές σπουδές, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων αλλά και άλλων πρωτοβουλιών, κοινωνικών, πολιτιστικών. Πιστεύουμε σε σας και θέλουμε να είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές του τμήματος μας.

Με τις καλύτερες ευχές μου.

Συμεών Καραφόλας
Καθηγητής
Πρόεδρος του τμήματος Λογιστική και Χρηματοοικονομική