Αγαπητοί /ές πρωτοετείς,

Εκ μέρους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του οποίου έχω την τιμή να προΐσταμαι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο Τμήμα μας. Από φέτος ένας νέος κύκλος ανοίγει στη ζωή σας. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί από το 2019, ενταγμένο στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου μας από άποψη αριθμού φοιτητών. Θα βρεθείτε σε ένα νέο περιβάλλον και θα βιώσετε μεγάλες αλλαγές. Τόσο το διδακτικό προσωπικό, όσο και το διοικητικό προσωπικό θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ομαλή ένταξή σας στο Τμήμα. Θα πρέπει, παρά τις υπαρκτές δυσκολίες της τρέχουσας περιόδου, να δείτε και να επικεντρωθείτε στις προκλήσεις, τα ερεθίσματα αλλά και τις ευκαιρίες που σας δίνει το νέο μαθησιακό περιβάλλον. Η ενεργός συμμετοχή στα μαθήματα, και στα εργαστήρια, στα δρώμενα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, θα σας προσφέρει το κλειδί για τις συναρπαστικές εμπειρίες της φοιτητικής ζωής.

Τα χρόνια που θα διαρκέσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο είναι καθοριστικά για την μετέπειτα ζωή σας, καθώς σας δίνετε η δυνατότητα να μάθετε καλύτερα τον εαυτό σας και να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες που θα παρουσιάζονται. Θα μάθετε να διεκδικείτε, με δικαιοσύνη και ορθολογισμό τα δικαιώματά σας, και να αγωνίζεστε για την επίλυση κοινών προβλημάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Θα είμαστε στο πλευρό σας σε κάθε δίκαιη και νόμιμη διεκδίκησή σας.

Η γνώση που προσφέρεται στο Τμήμα, δεν εστιάζεται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο, που θεραπεύεται από το κάθε επί μέρους επιστημονικό πεδίο, αλλά χαρακτηρίζεται από μια ευρύτητα. Το Τμήμα μας, μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συζητήσεων, καταβάλλει μία ιδιαίτερη προσπάθεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εξοικείωσή σας με τα θέματα που αφορούν τα σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής, επιδιώκοντας να σας δώσει έτσι τα χαρακτηριστικά μιας γενικής παιδείας.

Ο οδηγός σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, περιλαμβάνει το  αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τους φοιτητές/τριες. Το πρόγραμμα του Τμήματος, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στη Λογιστική και την Χρηματοοικονομική, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό υποχρεωτικών και “κατ’ επιλογήν” μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα να είναι αρκετά ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και το έμψυχο δυναμικό του Τμήματός μας.

Θα ήθελα να τονίσω και την λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:
•       Λογιστική και Ελεγκτική
•       Τραπεζική -Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική
•       Εγκληματολογική Λογιστική, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις-Πάφου.

Τέλος, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπου η διάρκεια σπουδών εκεί είναι τουλάχιστον τριετής. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Παράλληλα, μία άρτια εξοπλισμένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία ενημερώνεται συνεχώς με νέους τίτλους περιοδικών και βιβλίων και ένα συνεχώς διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό θα σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια που θα καταβάλετε για την απόκτηση του πτυχίου σας και γενικότερα για την εκπαίδευσή σας στο Τμήμα μας. Επίσης, στην σημερινή πραγματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος κρίνεται ως απαραίτητη η εξοικείωσή σας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα αντίστοιχα λογισμικά και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, που θα σας βοηθήσουν αποτελεσματικά τόσο στη διάρκεια των σπουδών σας, όσο και στη μελλοντική σας πορεία.

Τέλος, στη διάρκεια της φοίτησής σας στο Τμήμα μας σας προσφέρεται η δυνατότητα να εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας για ένα τρίμηνο έως και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, φοιτώντας με τα “Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα” (Erasmus) σε ένα από τα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα μας έχουν συνεργασία με συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Ε.Ε., που επιτρέπουν την αμοιβαία μετακίνηση φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να ενημερώνονται λεπτομερώς για όλα τα θέματα, εκπαιδευτικά (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές, Erasmus), ερευνητικά και διοικητικά, από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και σας εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι.