Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Αραβιάδη Ιωάννα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Η αναδιοργάνωση και η εξυγίανση των επιχειρήσεων κατά το προπτωχευτικό και πτωχευτικό στάδιο και οι οικονομικές τους διαστάσεις

Επιβλέπων καθηγητής
Καταραχιά Ανδρονίκη, Αν. Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Νίκλης Δημήτριος, Αναπληρωτης Καθηγητής
2.Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Κοεμτζόπουλος Δημήτριος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Προσδιοριστικοί παράγοντες μεταβλητότητας της τιμής των κρυπτονομισμάτων

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Κιόχος Απόστολος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2.Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Κτενίδου Παρασκευή

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ελληνικών νοικοκυριών στην εποχή της οικονομικής κρίσης 2010-2019

Επιβλέπων καθηγητής
Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής,Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Παπαδοπούλου Μαρία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Το εγγυοδοτικό σύστημα για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιβλέπων καθηγητής
Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Αντωνιάδης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Τσιόπτσια Κυριακή-Αργυρώ

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Κοντέος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Αθανασιάδης Γεώργιος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Η επίδραση της τηλεργασίας και των νέων τεχνολογιών στην αποτελεσματικότητα της δημοσίας διοίκησης: Μελέτη περίπτωσης ΚΕΠ

Επιβλέπων καθηγητής
Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Καταραχια Ανδρονικη, Καθηγήτρια
2.Σαπρικης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Θάνος Ιωάννης

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Χρηματοοικονομική στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία και ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης : Μια συσχέτιση με τον μεταποιητικό τομέα.

Επιβλέπων καθηγητής
Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάϊδω, Καθηγήτρια
2.Συκιανάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Καλαμπούκα Στυλιανή

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και μεθόδων πρόβλεψης των διακυμάνσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Λεμονάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
2.Γαρεφαλλάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Καπρίνης Δημήτριος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Τα οφέλη και το κόστος εφαρμογής προτύπων πράσινης λογιστικής σε επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Επιβλέπων καθηγητής
Νίκλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Χρυσοβαλάντης Γαγάνης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
2.Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Κωνσταντίνου Πέτρος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Διερεύνηση της αντιλαμβανομένης επίδρασης του διαδικτύου των πράγματων στην οργάνωση και διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού: Περίπτωση των δήμων

Επιβλέπων καθηγητής
Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Ψυχάρης Ιωαννης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
2.Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Λογοθέτη Μαρία -Ραφαηλία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επιβλέπων καθηγητής
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής.
2. Νίκλης Δημήτριος, Αναπληρωτης Καθηγητής

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Τα τουριστικά clusters και η τουριστική εμπειρία ως εργαλείο έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τις αγροτικές περιοχές.

Επιβλέπων καθηγητής
Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Καταραχια Ανδρονικη, Καθηγήτρια
2.Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Σιαλβέρα Βασιλική

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Η ψηφιακή ωριμότητα των δήμων της Ελλάδος στην υιοθέτηση και αποδοχή έξυπνων τεχνολογιών με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Επιβλέπων καθηγητής
Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια
2.Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Ταμπούρης Αχιλλέας

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Ανίχνευση επενδυτικού κλίματος με τη χρήση κρυφών μαρκοβιανών .  Μοντέλο εφαρμογή στην πρόβλεψη του επιτοκίου αναφοράς.

Επιβλέπων καθηγητής
Δριτσάκη Χάϊδω, Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής
2.Φραγκούλης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Φλέγκας Γεώργιος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Essays on factor investing

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάϊδω, Καθηγήτρια
2.Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας