Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Αραβιάδη Ιωάννα

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Η αναδιοργάνωση και η εξυγίανση των επιχειρήσεων κατά το προπτωχευτικό και πτωχευτικό στάδιο και οι οικονομικές τους διαστάσεις

Επιβλέπων καθηγητής
Καταραχιά Ανδρονίκη, Αν. Καθηγήτρια

Μέλη επιτροπής
1.Νίκλης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής
2.Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Καγιάς Πασχάλης

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα και ο ρόλος των φορέων διασφάλισης – Μία συνολική προσέγγιση

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
2.Νίκλης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Καραγιαννοπούλου Σοφία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και μεθόδων πρόβλεψης της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Δρυμπέτας Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Κοεμτζόπουλος Δημήτριος

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Προσδιοριστικοί παράγοντες μεταβλητότητας της τιμής των κρυπτονομισμάτων

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Κιόχος Απόστολος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2.Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Κτενίδου Παρασκευή

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Ελληνικών νοικοκυριών στην εποχή της οικονομικής κρίσης 2010-2019

Επιβλέπων καθηγητής
Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής,Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Παπαδοπούλου Μαρία

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Το εγγυοδοτικό σύστημα για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιβλέπων καθηγητής
Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Αντωνιάδης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Ονομ/μο υποψήφιου διδάκτορα
Τσιόπτσια Κυριακή-Αργυρώ

Προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
Λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Επιβλέπων καθηγητής
Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Μέλη επιτροπής
1.Δριτσάκη Χάιδω, Καθηγήτρια
2.Κοντέος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας