Προγράμματα δρομολογίων αστικών και η χαρτογράφηση διαδρομών Α.Ε.Ι. Κοίλων και Α.Ε.Ι. Ζ.Ε.Π.

Νέα/Ανακοινώσεις

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας, τα χειμερινά προγράμματα δρομολογίων αστικών καθώς και τη χαρτογράφηση διαδρομών Α.Ε.Ι. Κοίλων και Α.Ε.Ι. Ζ.Ε.Π. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τη χαρτογράφηση των διαδρομών για…

Περισσότερα

Μετεγγραφές / Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Νέα/Ανακοινώσεις

Επισυνάπτουμε για ενημέρωση σας το υπ’ αριθμ. 121935/Ζ1/05-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στις μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και το ΦΕΚ τ.Β’ 3599/08-07-2022 (αριθμ. 84620/Ζ1/2022 απόφαση Υφυπουργού)…

Περισσότερα

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Νέα/Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια του με αριθμ 29199/25-5-2022 εγγράφου μας αναφορικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς» (άρθρο 1, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021, ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/29-10-2021, ΑΔΑ Πρόσκλησης: 9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ)  παραθέτουμε συνημμένα…

Περισσότερα

29ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

Νέα/Ανακοινώσεις

Το φετινό Θέμα του διαγωνισμού είναι «Στρατηγικές ενίσχυσης βιωσιμότητας: Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕSG)». Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό θα βρείτε εδώ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί πολύ εύκολα…

Περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

Νέα/Ανακοινώσεις

Προς ενημέρωση επισυνάπτουμε μήνυμα του Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με το «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ». ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ανακοίνωση (180 kB)

Περισσότερα