Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Καραφόλας Συμεών,
Καθηγητής, skarafolas@uowm.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, gkyriazopoulos@uowm.gr

Γενική Συνέλευση
Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζουν οι:

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΗ
1 Καραφόλας Συμεών Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόεδρος
2 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αντιπρόεδρος
3 Δριτσάκη Χάιδω Καθηγήτρια Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
4 Καταραχιά Ανδρονίκη Καθηγήτρια Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
5 Πιτόσκα Ηλέκτρα Καθηγήτρια Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
6 Σαριαννίδης Νικόλαος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
7 Νίκλης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
8 Κωνσταντινίδης Αναστάσιος Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
9 Σαμαρά Ελπίδα Επί θητεία

Επίκουρος Καθηγήτρια

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
10 Μπλάντα Αικατερίνη Λέκτορας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
11 Τσιώρας Κωνσταντίνος Λέκτορας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
12 Κωνσταντάς Γεώργιος ΕΔΙΠ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος
13 Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος ΕΤΕΠ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μέλος

 

Χρέη Γραμματέα της συνέλευσης του τμήματος ασκεί ο κ. Βοριαζίδης Θεοχάρης, Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος. H Συνέλευση του Τμήματος έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την με αρ. πρωτοκόλλου 823/25-01-2024 απόφαση του Προέδρου του Τμήματος (αναρτημένη στη Διαύγεια, ΑΔΑ: 9Ι65469Β7Κ-ΦΟΝ).