Η Πρώτη Φοιτητική Ομάδα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Geeks + Economy = Geeconomy

Το Geeconomy διαχειρίζεται από φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με κοινό σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για την εξέλιξη και εξειδίκευση στον χώρο των χρηματοοικονομικών. Κάθε φοιτητής έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με τη σύγχρονη χρηματοοικονομική επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα και τα Social Networks της ομάδας.

Ιστοσελίδα: https://www.geeconomy.uowm.gr/
Instagram: https://www.instagram.com/geeconomy.uowm/
Facebook: https://www.facebook.com/Geeconomyuowm
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/geeconomyuowm.gr/posts/?feedView=all