Μακροοικονομία

Μεθοδολογία Έρευνας

Οικονομικά Μαθηματικά

Πληροφορική ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Αστικό Δίκαιο

Διοικητική Λογιστική

Τραπεζική Οικονομία

Αγγλική Ορολογία Ι

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρχές Μάρκετινγκ

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Μη Τραπεζική Χρηματοδοτηση

Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση