Μακροοικονομία

Μεθοδολογία Έρευνας

Οικονομικά Μαθηματικά

Πληροφορική ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Αστικό Δίκαιο

Διοικητική Λογιστική

Τραπεζική Οικονομία

Αγγλική Ορολογία Ι

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρχές Μάρκετινγκ

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Μη Τραπεζική Χρηματοδοτηση

Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Οικονομία

Μarketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Οικονομετρία Ι

Χρηματιστήριο κι Επενδυτικά Εργαλεία

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ρίσκου

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικές Εφαρμογές

Οικονομετρία ΙΙ

Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις