Μακροοικονομία

Μεθοδολογία Έρευνας

Πληροφορική ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά

Στατιστική ΙΙ

Αγγλική Ορολογία Ι

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρχές Μάρκετινγκ

Αστικό Δίκαιο

Διοικητική Λογιστική

Τραπεζική Οικονομία

Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Ανάλυση Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Λογιστική Κόστους-Κοστολόγηση

Μη Τραπεζική Χρηματοδότηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Οικονομία

Χρηματιστήριο και Επενδυτικά Εργαλεία

Μarketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομετρία Ι

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ρίσκου

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικές Εφαρμογές

Οικονομετρία ΙΙ

Χρηματιστήριο και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις

Εμπορικό Δίκαιο

Στρατηγική ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Μαθήματα Επιλογής (κατ’ επιλογή 2)

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Τραπεζική Λογιστική – Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών

Επιχειρηματικά Σχέδια

Θεσμική Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Προγραμματισμός H/Y

Ελληνική Οικονομία & Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Περιβαλλοντική Αειφόρος Λογιστική

Περιβαλλοντικοί Θεσμοί & Ευρωπαϊκή Πολιτική

Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία

Υποδείγματα Προβλέψεων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Μαθήματα Επιλογής (κατ’ επιλογή 2)

Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Κλαδική Λογιστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, πέραν των μαθημάτων. Έχει 15 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), που προσμετρούνται στο παράρτημα διπλώματος και όχι στο πτυχίο. Αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους, έχει τρίμηνη διάρκεια και απευθύνεται σε φοιτητές του 6ου εξαμήνου και άνω.

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική, καταγράφεται στο παράρτημα διπλώματος με 20 ECTS, αλλά δεν υποκαθιστά κάποιο μάθημα. Δε συμμετέχει βαθμολογικά στον καθορισμό του βαθμού διπλώματος, ούτε και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση του διπλώματος.

Ρωσική Γλώσσα

Κινεζική Γλώσσα

Διαφήμιση (Με έμφαση στην ισότητα των φύλων)