Μακροοικονομία

Μεθοδολογία Έρευνας

Οικονομικά Μαθηματικά

Πληροφορική ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Αστικό Δίκαιο

Διοικητική Λογιστική

Τραπεζική Οικονομία

Αγγλική Ορολογία Ι

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αρχές Μάρκετινγκ