ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η κατάταξη αποφοίτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς, διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις (Διατάξεις της Αριθ: Φ1/192329/B3 ΦΕΚ 3185/16-12-2013 Υ.Α.).

Οι αιτήσεις πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα θα υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου 2022 και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2022 (άρθρο 3/ ΦΕΚ τ.B’/3185/16-12-2013), σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν σε τρία μαθήματα, τα εξής:
1. Γενικά Μαθηματικά.
2. Λογιστική
3. Μικροοικονομία.

Ύλη των μαθημάτων:

1. Γενικά Μαθηματικά.
2. Λογιστική.
3. Μικροοικονομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 αποκλειστικά με διαβίβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accfin@uowm.gr

Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
3. Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επιπλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα γίνει την Δευτέρα 19/12/2022 στην αίθουσα 1308 του Πανεπιστήμιου στα Κοίλα Κοζάνης.

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει ως εξής:
14:00 – 15:00 Λογιστική
15:30 – 16:30 Μικροοικονομία
17:00 – 18:00 Γενικά Μαθηματικά

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 11:00 – 13:00,Τηλ: 2461068207.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023
Αίτηση για κατάταξη