Καταραχιά Ανδρονίκη, Καθηγήτρια

Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συνεταιριστικής Πίστης

akatarachia@uowm.gr

2461068187