Κωνσταντάς Γεώργιος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων και Υπηρεσιών

gkonstantas@uowm.gr

-