Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ειδικότητας Οικονομολόγου με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

kyriazog@teiwm.gr

2461068188