Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ειδικότητας Οικονομολόγου με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

gkyriazopoulos@uowm.gr

2461068188