Νίκλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Διοικητική Λογιστική

dniklis@uowm.gr

2461068186