Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2019, είναι ένα από τα 7 Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στο σύγχρονο οικονομικό οικοσύστημα, στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης και της περιβαλλοντικής κρίσης, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στοχεύει να παρέχει, μέσα σε ένα υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον, την εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και πρακτική επιχειρηματική εκπαίδευση για την ανάδειξη υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικών στελεχών.

Με βάση την εκπαιδευτική καινοτομία και μια διεπιστημονική προσέγγιση, βασική αποστολή του Προγράμματος Σπουδών του είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρηματικών και διοικητικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου και μάλιστα εδώ, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στην μετάβαση στην Μεταλιγνική εποχή και στην αλλαγή του αναπτυξιακού της μοντέλου.

Το Τμήμα λειτουργεί συνολικά πέντε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, δύο του Τμήματος και τρία σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια & Τμήματα, τα εξής:

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική»
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική -Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»
  • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογική Λογιστική» σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις-Πάφου της Κύπρου.
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο» σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Επίσης, το Τμήμα προσφέρει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβή και απόκτησης διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από μία άρτια εξοπλισμένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία ενημερώνεται συνεχώς με νέους τίτλους περιοδικών και βιβλίων και ένα συνεχώς διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό που συνδράμει αποτελεσματικά στην προσπάθεια φοιτητών και διδακτικού δυναμικού. Σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση παρέχουν τα εργαστήρια Πληροφορικής με τα αντίστοιχα λογισμικά και η εκμάθηση ξένων γλωσσών όπως της Αγγλικής, της Ρωσικής και της Κινεζικής.

Στο πλαίσιο της  στρατηγικής της Διεθνοποίησης  του το Τμήμα έχει αναπτύξει θεσμοθετημένη συνεργασία με 37 Τμήματα Πανεπιστημίων της Ευρώπης και προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους για ένα τρίμηνο έως και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, φοιτώντας με τα “Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα” (Erasmus+) καθώς και να κάνουν προαιρετικά πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της Ευρώπης(Erasmus+). Όλες οι πληροφορίες για την λεπτομερή ενημέρωση των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) παρέχονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καραφόλας Συμεών

Καθηγητής