Πιτόσκα Ηλέκτρα, Καθηγήτρια

Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ipitoska@uowm.gr

2461068185