Φαρμάκη Πολυτίμη, Επίκουρος Καθηγήτρια

Δίκαιο και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
με έμφαση στους υδάτινους πόρους

pfarmaki@uowm.gr

2461068187