Προς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Δρομολόγια από ΚΤΕΛ προς Κέντρο – Νοσοκομείο – ΑΕΙ (Κοίλα) – ΑΕΙ (ΖΕΠ)
  • Δρομολόγια από ΚΤΕΛ προς Κέντρο – Νοσοκομείο – ΑΕΙ (Κοίλα)
  • Δρομολόγια από ΑΕΙ (Κοίλα) προς Κοζάνη
  • Δρομολόγια από Πλατεία (Παύλου Μελά) προς ΑΕΙ (Κοίλα) – Νοσοκομείο

Επίσης, στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τη χαρτογράφηση διαδρομών Α.Ε.Ι. Κοίλων και Α.Ε.Ι. Ζ.Ε.Π.:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1yleQb0mYKI6c1Ph1yfV_4QzXta-NDcY&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1RYiJ7iG2lV_i8MqSyjSC7r9S3d2NZmM&usp=sharing