Σαμαρά Ελπίδα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Μοντελοποίηση Αναπτυξιακών και Δυναμικών Συστημάτων Καινοτομίας

esamara@uowm.gr

-