Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σύμβουλος Σπουδών ορίστηκε για το ακαδ. έτος 2020-2021 ο Νίκλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συμβούλους Σπουδών μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύμβουλος σπουδών


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ