Ενημέρωση για τα μαθήματα του κ.Σπινθηρόπουλου που εξετάστηκαν υπό την μορφή απαλλακτικής εργασίας

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Τα μαθήματα του κ.Σπινθηρόπουλου που εξετάστηκαν υπό την μορφή απαλλακτικής εργασίας σας ενημερώνουμε ότι: Η περίοδος υποβολής των απαλλακτικών εργασιών έχει λήξει στις 06/09/2020 και καμία άλλη εργασία δεν θα…

Περισσότερα

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Σπινθηρόπουλου για τους φοιτητές με δυσλεξία

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ. Όσοι ΔΕΝ έχετε κάνει υποβολή απαλλακτικής εργασίας στο μάθημα: Μικροοικονομικής Ανάλυσης (Αφορά μόνο φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών). Λογιστική ΙΙ ( Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστημίου) Ελεγκτική…

Περισσότερα

Ανακοίνωση του καθηγητή κ.Σπινθηρόπουλου

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές κατόπιν πολλών αιτημάτων η προθεσμία υποβολής της απαλλακτικής εργασίας στα μαθήματα του κυρίου Σπινθηροπούλου άλλαξε. Μπορείτε να δείτε την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο e class του κάθε…

Περισσότερα

Διενέργεια επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 118/20-08-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση με τον  Covid-19 αποφάσισε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, στο…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μικροοικονομία”

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές σας χαιρετώ. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο e class του μαθήματος “ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” πρέπει να κάνετε αίτημα μέσω του e class και εγώ με τη σειρά μου να σας…

Περισσότερα

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι φοιτητές του ΠΔΜ, για την προετοιμασία της συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση, θα πρέπει: Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο…

Περισσότερα