email: accfin@uowm.gr | Τηλ.: +30 24610 68222, +30 24610 68207

Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Η σύνταξη του Κανονισμού έχει ως στόχο: την προστασία των ατόμων και την πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19 και οι προτάσεις της επιτροπής βρίσκονται σε συμφωνία με τις γενικότερες αρχές και οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Οδηγίες

Την ώρα προσέλευσης τόσο οι φοιτητές όσο και Καθηγητές-επιτηρητές θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο και αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης. Η θερμομέτρηση θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το αποτέλεσμα της θερμομέτρησης δεν θα περιληφθεί σε σύστημα αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου. Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα υγείας των φοιτητών που ενδέχεται να προκύψουν κατόπιν μέτρησης της σωματικής θερμοκρασίας τους δεν θα τηρούνται και η σχετική νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν βρίσκει εν προκειμένω πεδίο εφαρμογής.

Η είσοδος και η έξοδος στο κτίριο θα γίνεται από διαφορετικές πόρτες.

Η είσοδος και η έξοδος θα υπακούει σε ειδικές σημάνσεις που θα υπάρχουν μέσα και έξω από το κτίριο.

Όσοι εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα. Μάσκες μιας χρήσης θα διατίθενται στο κτίριο δωρεάν.

Στις αίθουσες εξέτασης θα τηρείται αυστηρά η απόσταση των 1.5 μέτρων ανά φοιτητή.

Οι θέσεις όπου θα βρίσκονται οι φοιτητές στις αίθουσες εξέτασης είναι εντοπισμένες με ειδική αυτοκόλλητη σήμανση ενώ θα υπάρχει ειδική συσκευασία αντισηπτικού για κάθε θέση φοιτητή.

Μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης ο φοιτητής αφήνει το γραπτό στη θέση του και αποχωρεί χωρίς να έρθει σε επαφή με τον επιτηρητή. Η συγκέντρωση των γραπτών θα γίνει από ειδικό συνεργείο, τα οποία στη συνέχεια θα παραδίδονται στον καθηγητή.

Μετά το πέρας κάθε εξέτασης θα πραγματοποιείται απολύμανση στις αίθουσες από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Σε όλη την διάρκεια των εξετάσεων, καθώς επίσης και στο ενδιάμεσο των εξετάσεων θα υπάρχει συνεχής αερισμός των αιθουσών.

Η προσέλευση των φοιτητών θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά το χρονικό πρόγραμμα και δεν θα γίνονται δεκτοί φοιτητές που θα προσέρχονται μετά την ώρα έναρξης της εξέτασης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης πριν την ώρα έναρξης.

Σε περίπτωση που με την θερμομέτρηση εντοπιστεί πρόβλημα τότε το άτομο απομονώνεται και οδηγείται για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Για τους φοιτητές που ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου[1]

Β) έχουν άτομο στην οικογένεια τους που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου

Γ) ταξίδεψαν πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος µε εκτεταµένη διάδοση του κορωνοϊού ή επέστρεψαν πρόσφατα από την Κύπρο

προβλέπεται η διαδικασία εξ αποστάσεως εξέτασης που θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τον Καθηγητή, με την μέθοδο της εξ αποστάσεως προφορικής εξέτασης.

Οι ανωτέρω περιστάσεις αποδεικνύονται ως εξής :

Η ανωτέρω υπό Α) περίσταση με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να εκδίδεται και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει του ιατρικού αρχείου του φοιτητή, που βεβαιώνει ότι ο φοιτητής «ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών» (δίχως αναφορά στο ειδικότερο πρόβλημα υγείας), ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Ειδικά για άτομα άνω των 65 ετών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση.

Η ανωτέρω υπό Β) περίσταση με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή.

Η ανωτέρω υπό Γ) περίσταση με κάθε πρόσφορο ταξιδιωτικό έγγραφο (εισιτήριο) ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος εγκαίρως με ευθύνη του φοιτητή, το αργότερο μέχρι και 24.8.2020. Θα τηρούνται με ασφάλεια για όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή διαδικασία.

Κατά τη συλλογή των δικαιολογητικών, το Πανεπιστήμιο ενημερώνει κατάλληλα τους φοιτητές για την τήρηση του αρχείου των δικαιολογητικών, μέσω του εντύπου του Παραρτήματος 1, το οποίο αναρτάται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και αντίγραφο αυτού παραδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που το ζητεί. Σε περίπτωση συλλογής των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το έντυπο του Παραρτήματος 1 αποστέλλεται στον φοιτητή ηλεκτρονικώς.

Οι Καθηγητές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται δια ζώσης θα πρέπει να φροντίσουν για την παρουσία αντικαταστάτη τους στο εξεταστικό κέντρο που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της εξέτασης.

Σε όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου θα λειτουργεί ειδική πλατφόρμα τηλέ-εκπαίδευσης όπου οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε ερώτημα σε εξειδικευμένο προσωπικό από τον Ιατρικό σύλλογο.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με φορείς, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κτλ.

[1] Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν : α) άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, β) ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με : i) ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή, ii) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/ μακρο αγγειακές επιπλοκές, iii) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, iv) χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστερός κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, v) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, vi) χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση), γ) άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40), δ) άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200^L, ε) ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, στ) ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα, ζ) γυναίκες που κυοφορούν.