email: accfin@uowm.gr | Τηλ.: +30 24610 68222, +30 24610 68207

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Εξετάσεις, Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Ο Καθηγητής:

 • Είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εξετάσεων και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ώστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να διενεργήσει τις εξετάσεις του.
 • Είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει τα θέματα των εξετάσεων και να οργανώσει την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα με τρόπο που να διασφαλίζει την άρτια εξέταση των φοιτητών.
 • Οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στην ηλεκτρονική αίθουσα προκειμένου, κατά τη συνολική δίωρη εξέταση, στα 30 πρώτα λεπτά να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο του εξοπλισμού του και να ταυτοποιήσει τους προς εξέταση φοιτητές, στη συνέχεια και από τη στιγμή που θα αναρτηθούν τα θέματα, ο χρόνος επίλυσής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 90 λεπτά.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να καθυστερήσει οφείλει εγκαίρως και με δική του ευθύνη, να βρει αντικαταστάτη.
 • Ζητά από τους φοιτητές να επιδείξουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, με ευκρινή φωτογραφία κατόχου και με βάση το παρουσιολόγιο που λαμβάνει από τη Γραμματεία, πιστοποιεί τον φοιτητή.
 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα φοιτητή να εισέλθει στην αίθουσα μετά την παρέλευση 30 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Περιγράφει τη διαδικασία εξέτασης.
 • Διαπιστώνει παρατυπία, κάνει την πρώτη παρατήρηση διακριτικά μέσα από το chat, εκτός και αν διαταράσσεται η ομαλή διαδικασία της εξέτασης.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο Καθηγητής ακυρώνει το γραπτό του φοιτητή. Ο φοιτητής καλείται να αποχωρήσει από την ψηφιακή αίθουσα και το περιστατικό καταγράφεται και αναφέρεται στο Τμήμα. Στη συνέχεια με βάση τη σοβαρότητα του εν λόγω παραπτώματος, το θέμα θα συζητείται στη Σύγκλητο του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να διακόψει την εξέταση για λόγους ανάγκης, του επιτρέπεται να αποχωρήσει από την αίθουσα για 5 λεπτά.
 • Δεν επιτρέπει σε κανένα φοιτητή την αποχώρησή του από την αίθουσα εξετάσεων πριν τη παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί και έχουν γίνει ορατά τα θέματα.
 • Ο Καθηγητής μεριμνά για την ταυτοποίηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και όποτε το κρίνει αναγκαίο.
 • Κρατά πρακτικό παρουσιολογίου εξεταζομένων.
 • Υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία στο χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της εξέτασης για τεχνικούς ή ακόμη και έκτακτους προσωπικούς λόγους, η εξέταση του μαθήματος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα.