Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

nsariannidis@uowm.gr

Για αποστολή εργασιών:
ergasiesuowm@gmail.com.

2461068216